10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr DRE.WRC.4210.11.7.2019.561.XIV.RK
z dnia 12 czerwca 2019 roku została zatwierdzona XIV taryfa dla ciepła.


Taryfa została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2019 roku, pozycja 7458. W związku z powyższym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, wprowadza do stosowania XIV taryfę dla ciepła z dniem 1 lipca 2019 roku.

TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJACA OD

01 LIPCA 2019 ROKU