26 kwietnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 12789 opublikowana została decyzja NR DRE.WRC.4210.32.7.2018.561.XIIIZM.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2018 r. zatwierdzająca zmianę XIII taryfy dla ciepła.

 

AKT ZMIANY TARYFY CIEPŁA OBOWIĄZUJACY OD 02 STYCZNIA 2019 ROKU

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.5.14.2017.RK
z dnia 2 października 2017 roku została zatwierdzona XIII taryfa dla ciepła.

Taryfa została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2017 roku, pozycja 8582. W związku z powyższym Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, wprowadza do stosowania XIII taryfę dla ciepła z dniem 1 listopada 2017 roku.

 TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD
1 LISTOPADA 2017 ROKU.