10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Rozbudowa stacji odwadniania i higienizacji osadów w oczyszczalni ścieków w Kozienicach”  dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.000 000,00 zł.

www.wfosigw.pl