10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Łuczynów, Wólka Tyrzyńska, Janików, Aleksandrówka, Nowiny” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 300 000,00 zł.

 

http://www.wfosigw.pl