15 grudnia 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tel. dyż. 48 614 32 15, 48 614 33 04

Prowadzi działalność na terenie Gminy Kozienice w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. W zakres działalności wchodzi, na zlecenie Gminy Kozienice, utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych i sieci kanalizacji deszczowej w drogach krajowych, powiatowych i gminnych
(bez osiedlowych).

1. Oczyszczalnie ścieków.

 • Kozienice;
 • Majdany;
 • Nowa wieś;
 • Ryczywół.

2. Stacje uzdatniania wody.

 • Kozienice (Rodzinna, Słoneczna - 6 studni głębinowych);
 • Janów (2 studnie głębinowe);
 • Stanisławice (2 studnie głębinowe);
 • Łuczynów (2 studnie głębinowe);
 • Nowa Wieś (2 studnie głębinowe);
 • Wola Chodkowska (2 studnie głębinowe).

3. Sieci wod-kan eksploatowane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.

 • Długość sieci wodociągowej - 224 km;
 • Długość przyłaczy wodociągowych - 119 km (KGK i indywidualne)
 • Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej - 228 km;
 • Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 99 km (KGK i indywidualne);
 • Przepompownie ścieków eksploatowanych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.
  - 586 szt.

Cennik zakładowy.