10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tel. dyż. 48 614 32 15, 48 614 33 04

Zakład realizuje zadania w zakresie:

 • poboru, uzdatniania i dystrybucji wody na terenie miasta i gminy Kozienice;
 • odbioru i oczyszczania ścieków z terenu miasta i gminy Kozienice;
 • realizacji zadań związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych;
 • utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  Stacji Uzdatniania Wody oraz obiektów przepompowni ścieków;
 • uzdatniania wody oraz obiektowych przepompowni ścieków;
 • utrzymania podczyszczalni wód deszczowych i sieci kanalizacji deszczowej;
 • usług na indywidualne zlecenia.

        

Urządzenia wodno – kanalizacyjne ZWiK

Sieć wodociągowa z przyłączami:

- długość sieci wodociągowej - 231 km;
- długość przyłączy wodociągowych - 124 km;
- liczba przyłączy wodociągowych - 5.628 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej - 245 km;
- długość przyłączy kanalizacji sanitarnej - 103 km;
- liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej - 5.000 szt.
- liczba sieciowych przepompowni ścieków - 115 szt.
- liczba przydomowych przepompowni ścieków - 940 szt.

Stacje uzdatniania wody:

 • ul. Rodzinna, Kozienice (4 studnie, zbiornik wody uzdatnianej);
 • ul. Słoneczna, Kozienice (2 studnie, zbiornik wody uzdatnianej);
 • Stanisławice (2 studnie, 2 zbiorniki wody uzdatnianej);
 • Janów (2 studnie, 2 zbiorniki wody uzdatnianej);
 • Łuczynów (2 studnie, 2 zbiorniki wody uzdatnianej);
 • Nowa Wieś (2 studnie, 2 zbiorniki wody uzdatnianej);
 • Wola Chodkowska ( 2 studnie, zbiornik wody uzdatnianej).

                 

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków.

 • Oczyszczalnia Ścieków w Kozienicach;
 • Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi;
 • Oczyszczalnia Ścieków w Ryczywole.

Największa z nich – Oczyszczalnia Ścieków w Kozienicach znajduje się w północnej części miasta Kozienice, na lewym brzegu rzeki Zagożdżonki, stanowiącej dopływ rzeki Wisły. Średnia dobowa ilość ścieków, jaką może przyjąć ta oczyszczalnia

Cennik zakładowy.