10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kozienicach przy ulicy Chartowej, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 18°°, w soboty od 8°° do 19°°.

PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy Gminy Kozienice mogą nieodpłatnie, na podstawie dokumentu tożsamości potwierdzającego imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, oddać przywiezione własnym transportem selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:

    - przeterminowane leki i chemikalia;
    - zużyte baterie i akumulatory;
    - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
    - meble i inne odpady wielkogabarytowe;
    - zużyte opony;
    - odpady zielone;
    - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
    - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
    - tekstylia;
    - papier;
    - szkło;
    - metale i tworzywa sztuczne.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie PSZOK.

REGULAMIN PSZOK

Załącznik Nr do Regulaminu PSZOK