18 listopada 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wiata na odpady segregowane wraz z dwoma odrębnymi boksami i rampą wjazdową” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 500.000,00 zł.

http://www.wfosigw.pl