11 grudnia 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konkurs zbiórki makulatury pt. „ Makulatura to nie śmieć, bo za nią drzewko możesz mieć” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14. 000,00 zł.