10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

"Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Opatkowice do ulicy Zdziczów w miejscowości Kozienice" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 400.000,00 zł.

www.wfosigw.pl