10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

„Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne zlokalizowanego w Kozienicach przy ulicy Chartowej” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 250.000,00 zł.

www.wfosigw.pl