10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Zakup urządzenia do pakowania wody pitnej dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy Kozienice w przypadku awarii stacji uzdatniania wody” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 150.000,00 zł.

www.wfosigw.pl