10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

     ,,Organizacja konkursu plastycznego oraz konkursu fotograficznego w zakresie edukacji ekologicznej na terenie Gminy Kozienice  pt.: „Bliżej środowiska naturalnego – bliżej ludzi”’ dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12. 000,00 zł.