10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup koparko ładowarki dla potrzeb obsługi procesów technologicznych OŚ Kozienice dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 250.000,00 zł.

www.wfosigw.pl