10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Kępa Bielańska, Staszów, Holendry Kozienickie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 900.000,00 zł.