10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych przy ul.  Chartowej  w  Kozienicach

Beneficjent: KGK Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 847 724,91 PLN

Wartość dofinansowania: 455 689,12 PLN

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

W miesiącu listopadzie 2013r, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., 26 -900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, zakończyła budowę „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul Chartowej w Kozienicach”.

W ramach inwestycji wybudowano nowoczesny PSZOK w skład którego weszły ;

1.    Wiata na kontenery na zbiórkę suchych odpadów segregowanych o powierzchni całkowitej 373,89 m2,
2.    Budynek magazynu na odpady niebezpieczne o powierzchni użytkowej 49,28 m2,
3.    Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych o powierzchni użytkowej 49,28 m2
4.    Budynek socjalny o powierzchni użytkowej 53,04 m2,
5.    Budynek portierni o powierzchni użytkowej 12,77 m2.
6.    Utwardzony, betonowy plac do segregacji o powierzchni 6 543,60 m2.
7.    Nieutwardzony plac na gruz o powierzchni 2 867,00m2

Cały teren został ogrodzony typowymi elementami prefabrykowanymi betonowymi. Wzdłuż ogrodzenia wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu.  Powierzchnia terenu w granicach opracowania to 13 955,00 m2

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Kozienic mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddać wytworzone przez siebie, przywiezione własnym transportem selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak ; metale, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zużyte opony oraz zbierane odpady budowlane.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozienicach przy ul. Chartowej ( obok składowiska odpadów ) czynny jest w dniach ;

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00
w soboty w godz. od 8:00 do 16:00.