10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa przedsięwzięcia:"Budowa podłaczeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozienice w miejscowościach Holendry Kozienickie, Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie, Nowa Wieś, Dąbrówki,Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów".

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 307 252,96 PLN

 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 86 973,30 PLN

 

Wartość dofinansowania w formie pożyczki: 32 280,00 PLN

 

Wartość dofinansowania w formie dotacji: 32 280,00 PLN