10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Aleksandrówka - Budy dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 940.000,00 zł.