18 listopada 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Inwestycje dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janów-Topór w gminie Kozienice dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 100.000,00zł.