15 grudnia 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka Odpadami

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
    pobierz załącznik
  • Odpady odbierane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. od właścicieli nieruchomości
  • Odpady wytwarzane przez Zakłady Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  • Decyzje z zakresu gospodarki odpadami