10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZUK Zakład Usług Komunalnych

Tel. dyż. 48 614 24 03

Tel. dyż. 0 600 026 646 (elektryk)
Tel. dyż. 0 698 633 487 (hydraulik)

Zakład Usług Komunalnych prowadzi usługi w zakresie:

  1. Zakładanie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.
  2. Wykonywanie i utrzymanie dróg gruntowych.
  3. Budowa dróg i chodników.
  4. Kompleksowe usługi w zakresie wykonania i utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg.
  5. Wykonywanie robót remontowo budowlanych.
  6. Komleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia Targowiska.
  7. Administrowanie częściami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Gminy Kozienice.

 Świadczenia usług w zakresie.

a)      Instalacja wodna i kanalizacyjna:

- wymiana urządzeń sanitarnych,

- wymiana wodomierzy,

- wykonanie podejść wodnych i kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne,

- montaż baterii wannowych, zlewozmywakowych, umywalkowych,

- usuwanie przecieków na wewnętrznej instalacji w budynkach,

- udrażnianie instalacji kanalizacyjnej w budynkach.

b)      Instalacja gazowa:

- próba szczelności instalacji gazowej,

- montaż piecyków ( podgrzewaczy wody ) i kuchni gazowych,

- usuwanie usterek, nieszczelności na instalacji gazowej.

c)      Instalacja centralnego ogrzewania:

- wymiana zaworów grzejnikowych,

- wymiana grzejników centralnego ogrzewania,

- usuwanie przecieków na instalacji centralnego ogrzewania.

d)     Instalacja elektryczna:

- wymiana i naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- wymiana i naprawa tablic licznikowych.

Działalność zakładu obejmuje.

- obsługę administracyjną mieszkańców,

- obsługę formalno – prawną,

- obsługę księgową,

- obsługę techniczną,

- sprawozdawczość,

- doradztwo.

Cennik zakładowy.

Cennik Usług Remontowo - Budowlanych