18 października 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenia

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
Część I - Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Nowy Świat w Kozienicach (odcinek pomiędzy rondem Głowaczowska–Radomska a budynkiem Nowy Świat 9), Część II - Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Nowy Świat w Kozienicach (odcinek pomiędzy rondem Hamernicka–Nowy Świat a s Dodano: 2019-10-18
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1a | zał. 1b | zał. 1c | zał. 2 | zał. 3
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych Dodano: 2019-10-18
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 1a | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4
Przebudowa zasilania rezerwowego oczyszczalni ścieków w Kozienicach Dodano: 2019-10-15
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4
Badanie sprawozdań finansowych spółki Dodano: 2019-10-15
Załączniki: Zaproszenie
Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilośco 18000 l na stacjach Wykonawcy Dodano: 2019-10-14
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2
Zadanie 1 - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN - 1 szt. Zadanie 2 - Dostawa samochodu dostawczego 3 osobowego - 1 szt. Zadanie 3 - Dostawa samochodu dostawczego 7 osobowego - 1 szt. Dodano: 2019-10-10
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Wyjaśnienie 1 | Wyjaśnienie 2
Dostawa energii elektrycznej dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Dodano: 2019-10-10
Załączniki: Ogłoszenie | Klucz publiczny | Identyfikator postępowania | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zal. 4 | zał. 5 | zał. 6 | zał. 7
Dostawa koparki kołowej Dodano: 2019-10-08
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wyjaśnienie-Zmiana 1
Dostawa materiałów preizolowanych Dodano: 2019-10-04
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wyjaśnienie 1
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej Dodano: 2019-10-04
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Informacja | Wynik
Przebudowa zasilania rezerwowego oczyszczalni ścieków w Kozienicach Dodano: 2019-09-25
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Dostawa soli drogowej Dodano: 2019-09-23
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Informacja | Wynik
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych Dodano: 2019-09-18
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 1a | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie-Zmaian 1 | Wyjaśnienie-Zmiana 2 | Zmiana 3 | Wyjaśnienie-Zmiana 4 | Informacja | Wynik
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-09-10
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-08-07
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Remont dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm na budynku mieszkalnym (socjalnym) parterowym w miejscowości Janików 140 B i 104 C Dodano: 2019-07-30
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | Wynik
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-07-22
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zdjęcia
Remont dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm na budynku mieszkalnym (socjalnym) parterowym w miejscowości Janików 140 B i 104 C Dodano: 2019-07-09
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | Wynik | Unieważnienie
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-07-04
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa węgla grubego-kostka Dodano: 2019-06-27
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż - ciągnik URSUS 4514 Dodano: 2019-06-18
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-06-18
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa węgla energetycznego Dodano: 2019-06-17
Załączniki: SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Sprzedaż - ciągnik URSUS 4514 Dodano: 2019-05-27
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-05-27
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sukcesywna dostawa polielektrolitu do odwadniania komunalnych osadów ściekowych w ilości 15000 kg Dodano: 2019-05-24
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Dostawa naczepy wywrotki Dodano: 2019-05-14
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Zmiana 1 | Zmiana 2 | Informacja | Wynik
Dostawa pojemników na śmieci 1100 l Dodano: 2019-05-08
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż - ciągnik URSUS 4514 Dodano: 2019-04-30
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-04-30
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa przydomowych przepompowni ścieków Dodano: 2019-04-26
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | Wynik
Dostawa naczepy wywrotki Dodano: 2019-04-26
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Wyjaśnienie 1 | Wynik
Sprzedaż - ciągnik ZETOR PROXIMA 65 Dodano: 2019-04-12
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - ciągnik URSUS 4514 Dodano: 2019-04-12
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-04-12
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa materiałów preizolowanych Dodano: 2019-04-10
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Odbiór odpadów: osadów ściekowych, skratki, zawartść piaskowników Dodano: 2019-03-25
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | Wynik
Sprzedaż - ciągnik ZETOR PROXIMA 65 Dodano: 2019-03-25
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - ładowarka HSW Ł-34 - kompaktor DINO Dodano: 2019-03-25
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - ciągnik URSUS 4514 Dodano: 2019-03-25
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
12>