10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenia

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
Dostawa worków foliowych do gromadzenia odpadów Dodano: 2019-12-09
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych Dodano: 2019-12-02
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 1a | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie-Zmiana 1 | Wyjaśnienie-Zmiana 2
Zadanie 1 - Dostawa samochodu dostawczego 3 osobowego - 1 szt. Zadanie 2 - Dostawa samochodu dostawczego 7 osobowego - 1 szt. Dodano: 2019-12-02
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Wyjaśnienie 1
Dostawa oleju napędowego ON Dodano: 2019-11-28
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Wyjaśnienie 1 | Informacja
Odbiór selektywnie zebranych odpadów, które będą poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej Dodano: 2019-11-21
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Usługa ubezpieczenia Dodano: 2019-11-20
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | Ogłoszenie o zmianie | Odpowiedź na pytania-zmiany do SIWZ | Informacja
Sukcesywna sprzedaż odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe, szkło oraz inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - selektywnie zbierane odpady surowcowe, które będą poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko Dodano: 2019-11-20
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Zmiana 1 | Wynik
Osady ściekowe - przetwarzanie Dodano: 2019-11-07
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | Wynik
Sukcesywna sprzedaż odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe, szkło, które będą poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej Dodano: 2019-11-07
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Zmiana 1 | zał. 1 zmieniony | Wynik
Przebudowa zasilania rezerwowego oczyszczalni ścieków w Kozienicach Dodano: 2019-10-31
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Zmiana-Wyjaśnienie 1 | Wyjaśnienie 2 | Wynik
Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilości 18000 l na stacjach Wykonawcy Dodano: 2019-10-30
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż - kosiarka bijakowa tylno-boczna Dodano: 2019-10-30
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Część I – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Radosnej w m. Nowiny, Część II – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Zgodnej w m. Nowiny, Część III - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji s Dodano: 2019-10-25
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1a | zał. 1b | zał. 1c | zał. 1d | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej Dodano: 2019-10-18
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Informacja | Wynik
Część I - Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Nowy Świat w Kozienicach (odcinek pomiędzy rondem Głowaczowska–Radomska a budynkiem Nowy Świat 9), Część II - Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Nowy Świat w Kozienicach (odcinek pomiędzy rondem Hamernicka–Nowy Świat a s Dodano: 2019-10-18
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1a | zał. 1b | zał. 1c | zał. 2 | zał. 3 | Wyjaśnienie 1
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych Dodano: 2019-10-18
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 1a | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie-Zmiana 1 | Wyjaśnienie-Zmiana 2 | Wyjaśnienie-Zmiana 3 | Informacja | Wynik
Przebudowa zasilania rezerwowego oczyszczalni ścieków w Kozienicach Dodano: 2019-10-15
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Badanie sprawozdań finansowych spółki Dodano: 2019-10-15
Załączniki: Zaproszenie
Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilośco 18000 l na stacjach Wykonawcy Dodano: 2019-10-14
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Zadanie 1 - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN - 1 szt. Zadanie 2 - Dostawa samochodu dostawczego 3 osobowego - 1 szt. Zadanie 3 - Dostawa samochodu dostawczego 7 osobowego - 1 szt. Dodano: 2019-10-10
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Wyjaśnienie 1 | Wyjaśnienie 2 | Informacja | Wynik
Dostawa energii elektrycznej dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Dodano: 2019-10-10
Załączniki: Ogłoszenie | Klucz publiczny | Identyfikator postępowania | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zal. 4 | zał. 5 | zał. 6 | zał. 7 | Wyjaśnienie / Zmiana 1 | zał. 1 zmieniony | zał. 2 zmieniony | zał. 6 zmieniony | Wyjaśnienie / Zmiana 2 | Informacja | Wynik
Dostawa koparki kołowej Dodano: 2019-10-08
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wyjaśnienie-Zmiana 1 | Wynik
Dostawa materiałów preizolowanych Dodano: 2019-10-04
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wyjaśnienie 1 | Wynik
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej Dodano: 2019-10-04
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Informacja | Wynik
Przebudowa zasilania rezerwowego oczyszczalni ścieków w Kozienicach Dodano: 2019-09-25
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Dostawa soli drogowej Dodano: 2019-09-23
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Informacja | Wynik
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych Dodano: 2019-09-18
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 1a | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie-Zmaian 1 | Wyjaśnienie-Zmiana 2 | Zmiana 3 | Wyjaśnienie-Zmiana 4 | Informacja | Wynik
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-09-10
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-08-07
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Remont dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm na budynku mieszkalnym (socjalnym) parterowym w miejscowości Janików 140 B i 104 C Dodano: 2019-07-30
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | Wynik
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-07-22
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zdjęcia
Remont dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm na budynku mieszkalnym (socjalnym) parterowym w miejscowości Janików 140 B i 104 C Dodano: 2019-07-09
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | Wynik | Unieważnienie
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-07-04
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa węgla grubego-kostka Dodano: 2019-06-27
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż - ciągnik URSUS 4514 Dodano: 2019-06-18
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-06-18
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa węgla energetycznego Dodano: 2019-06-17
Załączniki: SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Sprzedaż - ciągnik URSUS 4514 Dodano: 2019-05-27
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - równiarka HERKULES Dodano: 2019-05-27
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sukcesywna dostawa polielektrolitu do odwadniania komunalnych osadów ściekowych w ilości 15000 kg Dodano: 2019-05-24
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
12>