24 czerwca 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogłoszenia

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach Dodano: 2018-07-12
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wyjaśnienie 1 | zał. do wyjaśnienia | Unieważnienie
Rozbudowa sieci ciepłowniczej w m. Świerże Górne Dodano: 2018-07-12
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie 1 | Wynik
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka BIAFAMART 4,26 t Dodano: 2018-07-12
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3 | zdj. 4 | zdj. 5
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-07-12
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Modernizacja wiaty garażowej - Kozienice ul. Przemysłowa 15 Dodano: 2018-06-27
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | zał. 6 | Informacja z otwarcia ofert | Wynik
Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zasilania awaryjnego Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach Dodano: 2018-06-22
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Rozbudowa sieci ciepłowniczej w m. Świerże Górne Dodano: 2018-06-22
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie 1 | Wynik
Sprzedaż - samochód do czyszczenia kanalizacji SCK-4z MAN - asenizacyjny Dodano: 2018-06-22
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcie 1 | zdjęcie 2 | zdjęcie 3 | zdjęcie 4
Sprzedaż - Przyczepa niskopodwoziowa POM-ŚREM 8 t Dodano: 2018-06-18
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcie 1 | zdjęcie 2 | zdjęcie 3 | zdjęcie 4 | zdjęcie 5
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka BIAFAMART 4,26 t Dodano: 2018-06-18
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcie 1 | zdjęcie 2 | zdjęcie 3 | zdjęcie 4 | zdjęcie 5
Sprzedaż - Przyczepa wywrotka AUTOSAN 4 t Dodano: 2018-06-18
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcie 1 | zdjęcie 2 | zdjęcie 3
Dostawa węgla energetycznego w łącznej ilości 12000 t ± 0,3% Dodano: 2018-06-18
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia RGNN z zabudową, dostawą, przyłączeniem do sieci i uruchomieniem agregatu prądotwórczego w ZEC przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach Dodano: 2018-05-22
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Zmiana 1 | Wyjaśnienie 1 | Wynik
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie ROD "Katarzynka" Dodano: 2018-05-21
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Wymiana komina stalowego o wysokości H = 60 m i średnicy D = 1,7 m i kanałów zbiorczych spalin z kotłów nr 2 - 6 wraz z rozbiórką istniejącego komina i kanałów spalin w Zakładzie Energetyki Cieplnej przy ul. Głowaczewskiej 39 KGK Sp. z o.o. Dodano: 2018-05-21
Załączniki: Zaproszenie | zał. 4 | zał. 3 | zał. 2 | zał. 1 | Zmiana 1 | zał. do zmiany 1 | Zmiana-Wyjaśnienie 2 | Wyjaśnienie 3 | Wynik
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Zad. I - w m. Aleksandrówka; Zad. II – w ul. Chartowej w m. Kozienice, Zad. III – w Al. Solidarności w m. Kozienice Dodano: 2018-05-21
Załączniki: Zaproszenie | zał. 4 | zał. 3 | zał. 2 | zał. 1 | Wynik
Sprzedaż - Renault Master Dodano: 2018-05-17
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - Renault Master Dodano: 2018-04-30
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - kontener wielkogabarytowy KP-26 (nieużywany) Dodano: 2018-04-26
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdj. 1 | zdj. 2 | zdj. 3
Sprzedaż - Renault Master Dodano: 2018-04-12
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż koparko-ładowarki CASE 580 Dodano: 2018-03-20
Załączniki: Ogłoszenia | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - Renault Master Dodano: 2018-03-19
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Dodano: 2018-03-05
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż koparko-ładowarki CASE 580 Dodano: 2018-03-02
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych Dodano: 2018-03-02
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | schematy studni | zał. 2 | Wynik
Sprzedaż - Renault Master Dodano: 2018-03-01
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Dostawa kostki brukowej, krawężników, obrzeży i płyt Dodano: 2018-02-22
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | zał. 5 | Wyjaśnienie 1 | Informacja | Wynik
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji Dodano: 2018-02-22
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 1 a | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie 1 | Wyjaśnienie 2 | Wyjaśnienie 3 | Wyjaśnienie 4 | Informacja | Wynik
Dostawa kruszywa Dodano: 2018-02-16
Załączniki: Ogłoszenie | SIWZ | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjaśnienie 1 | Informacja | Wynik
Sprzedaż składników majątkowych z magazynów Dodano: 2018-02-15
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zał. 2
Dostawa zestawów komputerowych Dodano: 2018-02-15
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | wyjaśnienie 1 | wynik
Sprzedaż tokartki TUE 35 Dodano: 2018-02-15
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż koparko-ładowarki CASE 580 Dodano: 2018-02-13
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1 | zdjęcia
Sprzedaż - Renault Master Dodano: 2018-02-09
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1
Zadanie I – Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Chinów ..., Zadanie II – Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Janików ... Dodano: 2018-02-02
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Modernizacja budynku warsztatowego na terenie ZWiK przy ul. Rodzinnej w Kozienicach Dodano: 2018-02-02
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wyjasnienie 1 | przedmiar | Wynik
Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Kozienicach Dodano: 2018-01-31
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | zał. 2 | zał. 3 | zał. 4 | Wynik
Sprzedaż koparko-ładowarki CASE 580 Dodano: 2018-01-25
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1
Sprzedaż - Renault Master Dodano: 2018-01-23
Załączniki: Ogłoszenie | zał. 1
Dostawa biurowych i eksploatacyjnych materiałów Dodano: 2018-01-22
Załączniki: Zaproszenie | zał. 1 | Wynik
<123>