10 grudnia 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Historia

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest zakładem świadczącym szeroko rozbudowane usługi komunalne dla ludności miasta i Gminy Kozienice.

Z dniem 1 stycznia 1968 r. na bazie MZGKiM przy Prezydium Rady Narodowej utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kozienicach z siedzibą przy ul. Lubelskiej 45.

Z dniem 1 stycznia 1975 r. zarządzeniem Wojewody Kieleckiego utworzone zostało Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na własnym rachunku ekonomicznym, obejmujące swoją działalnością powiat Zwoleń i Kozienice i powołane zostały dwa oddziały w Zwoleniu i w Pionkach, na ograniczonym rozrachunku. Jednostką nadrzędną Rejonowego Przedsiębiorstwa było Zjednoczenie w Kielcach.

Z dniem 1 stycznia 1978 r. decyzją Wojewody Radomskiego powołane zostaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomiu, w skład którego zostaje włączone Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomiu, Grójcu i Kozienicach jako oddziały WPGK. W tej formie organizacyjnej działa do 31 grudnia 1981 r.

Z dniem 1 stycznia 1982 r. Kozienicki Oddział WPGK zostaje przekształcony w samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kozienicach i przenosi swoją siedzibę do nowowybudowanej bazy przy ul. Przemysłowej 15.

Od dnia 1 stycznia 1997 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kozienicach zostaje przekształcone w zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kozienicach. W tej formie organizacyjnej funkcjonuje do 31 grudnia 2003r.

Z dniem 31 grudnia 2003 r. ZGK zostaje zlikwidowany, a na bazie zlikwidowanego ZGK i ZGLG (Zakład Gospodarki Lokalami Gruntowymi) został utworzony zakład budżetowy pn. Kozienicka Gospodarka Komunalna.

1 sierpnia 2008 r. na podstawie zarządzenia Nr 218/2008 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 lipca 2008 r. w związku z uchwałą Nr XVIII/235/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 marca 2008 r. zakład budżetowy pn. Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach został przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Kozienice pn. Kozienicka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.