21 lipca 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania

Kategoria plikówTaryfyPlików: 7
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 lipca 2019 r. Rozmiar
1.3 Mb
Pobrano
13 razy
Cennik zakładowy za usługi świadczone przez Zakład Energetyki Cieplnej od 1 lipca 2019 Rozmiar
0.61 Mb
Pobrano
11 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Kozienicach. Rozmiar
0.49 Mb
Pobrano
60 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Świerżach Górnych Rozmiar
0.43 Mb
Pobrano
66 razy
Stawki opłat za usługi nie objęte taryfą dla ciepła Rozmiar
0.34 Mb
Pobrano
63 razy
Taryfa dla wody i ścieków obowiązująca od 28.07.2019 r. Rozmiar
0.22 Mb
Pobrano
198 razy
Cennik usług cmentarnych i pogrzebowych 2019 Rozmiar
0.71 Mb
Pobrano
7 razy
Kategoria plikówWnioskiPlików: 16
1. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
47 razy
2. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
30 razy
3. Wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.05 Mb
Pobrano
281 razy
4. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza do celów inwentarskich Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
103 razy
5. Wydanie warunków technicznych na dostawę wody zużywanej do celów: inwentarskich, podlewania ogrodu Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
182 razy
6. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Rozmiar
0.02 Mb
Pobrano
199 razy
7. Uzgodnienie Projektu Technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej Rozmiar
0.02 Mb
Pobrano
110 razy
8. Wytyczne Techniczno-Eksploatacyjne do projektowania węzłów ciepłowniczych Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
64 razy
9. Zmiana zamówienia mocy cieplnej Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
67 razy
10. Zamówienie mocy cieplnej Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
38 razy
11. Określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Rozmiar
0.35 Mb
Pobrano
85 razy
12. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane Rozmiar
0.1 Mb
Pobrano
124 razy
13. Określenie warunków podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
114 razy
14. Wnioski do wypełnienie odnośnie usług cmentarnych Rozmiar
0.58 Mb
Pobrano
35 razy
15. Wniosek o rozpoczecie sezonu grzewczego. Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
58 razy
16. Wniosek o zakończenie sezonu grzewczego Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
53 razy