15 grudnia 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania

Kategoria plikówTaryfyPlików: 6
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 listopada 2015 r. Rozmiar
1.18 Mb
Pobrano
125 razy
Stawki opłat za usługi nie objęte taryfą dla ciepła Rozmiar
0.34 Mb
Pobrano
38 razy
Cennik usług cmentarnych i pogrzebowych Rozmiar
1.07 Mb
Pobrano
117 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Świerżach Górnych Rozmiar
0.11 Mb
Pobrano
44 razy
Taryfa dla wody i ścieków obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Rozmiar
0.15 Mb
Pobrano
122 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Kozienicach. Rozmiar
0.52 Mb
Pobrano
23 razy
Kategoria plikówWnioskiPlików: 15
1. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
205 razy
2. Wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.09 Mb
Pobrano
172 razy
3. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza do celów inwentarskich Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
70 razy
4. Wydanie warunków technicznych na dostawę wody zużywanej do celów: inwentarskich, podlewania ogrodu Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
123 razy
5. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Rozmiar
0.18 Mb
Pobrano
129 razy
6. Uzgodnienie Projektu Technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
76 razy
7. Wytyczne Techniczno-Eksploatacyjne do projektowania węzłów ciepłowniczych Rozmiar
0.15 Mb
Pobrano
51 razy
8. Zmiana zamówienia mocy cieplnej Rozmiar
0.12 Mb
Pobrano
54 razy
9. Zamówienie mocy cieplnej Rozmiar
0.12 Mb
Pobrano
32 razy
10. Określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Rozmiar
0.21 Mb
Pobrano
45 razy
11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
85 razy
12. Określenie warunków podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rozmiar
0.26 Mb
Pobrano
89 razy
13. Wnioski do wypełnienie odnośnie usług cmentarnych Rozmiar
0.3 Mb
Pobrano
30 razy
14. Wniosek o rozpoczecie sezonu grzewczego. Rozmiar
0.18 Mb
Pobrano
46 razy
Wniosek o zakończenie sezonu grzewczego Rozmiar
0.25 Mb
Pobrano
27 razy