18 listopada 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania

Kategoria plikówTaryfyPlików: 7
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 lipca 2019 r. Rozmiar
1.3 Mb
Pobrano
18 razy
Cennik zakładowy za usługi świadczone przez Zakład Energetyki Cieplnej od 1 lipca 2019 Rozmiar
0.61 Mb
Pobrano
12 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Kozienicach. Rozmiar
0.49 Mb
Pobrano
61 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Świerżach Górnych Rozmiar
0.43 Mb
Pobrano
68 razy
Stawki opłat za usługi nie objęte taryfą dla ciepła Rozmiar
0.34 Mb
Pobrano
64 razy
Taryfa dla wody i ścieków obowiązująca od 28.07.2019 r. Rozmiar
0.22 Mb
Pobrano
206 razy
Cennik usług cmentarnych i pogrzebowych 2019 Rozmiar
0.71 Mb
Pobrano
9 razy
Kategoria plikówWnioskiPlików: 16
1. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
60 razy
2. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
36 razy
3. Wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.05 Mb
Pobrano
297 razy
4. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza do celów inwentarskich Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
106 razy
5. Wydanie warunków technicznych na dostawę wody zużywanej do celów: inwentarskich, podlewania ogrodu Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
185 razy
6. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Rozmiar
0.02 Mb
Pobrano
203 razy
7. Uzgodnienie Projektu Technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej Rozmiar
0.02 Mb
Pobrano
117 razy
8. Wytyczne Techniczno-Eksploatacyjne do projektowania węzłów ciepłowniczych Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
66 razy
9. Zmiana zamówienia mocy cieplnej Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
69 razy
10. Zamówienie mocy cieplnej Rozmiar
0.06 Mb
Pobrano
40 razy
11. Określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Rozmiar
0.35 Mb
Pobrano
86 razy
12. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane Rozmiar
0.1 Mb
Pobrano
127 razy
13. Określenie warunków podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rozmiar
0.04 Mb
Pobrano
117 razy
14. Wnioski do wypełnienie odnośnie usług cmentarnych Rozmiar
0.58 Mb
Pobrano
37 razy
15. Wniosek o rozpoczecie sezonu grzewczego. Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
66 razy
16. Wniosek o zakończenie sezonu grzewczego Rozmiar
0.08 Mb
Pobrano
54 razy