18 czerwca 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania

Kategoria plikówTaryfyPlików: 6
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 listopada 2015 r. Rozmiar
1.18 Mb
Pobrano
135 razy
Stawki opłat za usługi nie objęte taryfą dla ciepła Rozmiar
0.34 Mb
Pobrano
48 razy
Cennik usług cmentarnych i pogrzebowych Rozmiar
1.07 Mb
Pobrano
126 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Świerżach Górnych Rozmiar
0.11 Mb
Pobrano
51 razy
Taryfa dla wody i ścieków obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Rozmiar
0.15 Mb
Pobrano
140 razy
Ceny i stawki energii cieplnej dla odbiorców w Kozienicach. Rozmiar
0.52 Mb
Pobrano
31 razy
Kategoria plikówWnioskiPlików: 16
1. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
30 razy
1. Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
3 razy
2. Wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
215 razy
3. Wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza do celów inwentarskich Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
81 razy
4. Wydanie warunków technicznych na dostawę wody zużywanej do celów: inwentarskich, podlewania ogrodu Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
146 razy
5. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
162 razy
6. Uzgodnienie Projektu Technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
87 razy
7. Wytyczne Techniczno-Eksploatacyjne do projektowania węzłów ciepłowniczych Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
55 razy
8. Zmiana zamówienia mocy cieplnej Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
56 razy
9. Zamówienie mocy cieplnej Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
35 razy
10. Określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
49 razy
11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
100 razy
12. Określenie warunków podłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
100 razy
13. Wnioski do wypełnienie odnośnie usług cmentarnych Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
32 razy
14. Wniosek o rozpoczecie sezonu grzewczego. Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
47 razy
15. Wniosek o zakończenie sezonu grzewczego Rozmiar
0.07 Mb
Pobrano
40 razy